Orgány OS ČČK

Orgány OS

Nejvyšším orgánem OS ČČK je valné shromáždění. Z jeho řad se volí výkonná rada a dozorčí rada. Úřad OS ČČK řídí jmenovaný ředitel.

Výkonná rada: 

Předseda: Ing. Oliver KAPUSTA

Místopředseda: Mgr. et Bc. Hana Nejdlová

Členi: Jaroslav Kupka, Martin Poláček, Tomáš Turek

Dozorčí rada:

Předsedkyně: Mgr. Pavla BÖHMOVÁ

Členi: Radek Andrle, Hana Bártová

Ředitel OS ČČK: 

Jiří BÖHM