Orgány OS ČČK

Orgány OS

Nejvyšším orgánem OS ČČK je valné shromáždění. Z jeho řad se volí výkonná rada a dozorčí rada. Úřad OS ČČK řídí jmenovaný ředitel.

Výkonná rada: 

Předseda: Ing. Oliver KAPUSTA

Místopředseda: Tomáš Turek

Členi: Jaroslav Kupka, Martin Poláček

Dozorčí rada:

Předseda: Radek ANDRLE

Členi: Hana Bártová, Lenka Melicharová

Ředitel OS ČČK: 

Jiří BÖHM