Kroužek MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

Kroužek probíhá v pondělí 15.30 – 16.30 hodin.

Kroužek Mladý záchranář je určen pro děti a mládež ve věku 7 – 18 let.

Kroužek probíhá na učebně PP přímo na Oblastním spolku ČČK.

Přihlásit je možné se kdykoliv.

Úspěchy kroužku ve školním roce 2023/2024

I.stupeň :

Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků okresů Klatovy, Plzeň jih a Plzeň sever – 2. místo

Refionální kolo Soutěže mladých zdravotníků Plzeňského a Karlovarského kraje – ?. místo (31.5.2024)

II.stupeň :

Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků okresů Klatovy, Plzeň jih a Plzeň sever – 3. místo

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků Plzeňského a Karlovarského kraje – ?. místo (31.5.2024)

Úspěchy kroužku ve školním roce 2022/2023

I.stupeň :

Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků okresů Klatovy, Plzeň jih a Plzeň sever – 1. místo

Krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků Plzeňského kraje – 1. místo

Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků – 9. místo

II.stupeň :

Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků okresů Klatovy, Plzeň jih a Plzeň sever – 2. místo